Boka online

Dataskyddsbeskrivning för Hyvölä Houses och semesterstugor

Denna dataskyddsbeskrivning beskriver Hyvölä Houses och semesterstugors insamling, användning och skydd av personuppgifter.

Utarbetad den 17.11.2019

Registrator

Hyvölä Houses och semesterstugor
Kaijantie 133
63700 Etseri

FO-nummer 1404523-4

Kontaktperson som ansvarar för registret

Ari Hyvölä
ari.hyvola@gmail.com
tfn +358 400 216 326

Registrets namn

Kundregister för Hyvölä Houses och semesterstugor

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är kommunikation med kunder, hantering av kundrelationer och marknadsföring.

Registrets datainnehåll

Datainnehållet omfattar följande uppgifter:

  • Personens namn
  • Företagsnamn och ID
  • Adress-, fakturerings- och kontouppgifter
  • Telefonnummer och e-postadress
  • Produkt- och tjänsteorderinformation
  • Övrig information tillhandahållen av kunden som krävs för kundrelationen och servicen

Kunden ansvarar för uppgifternas riktighet och för att uppdatera dem vid behov.

Regelmässiga informationskällor

De uppgifter som lagras i registret fås av kunden via t.ex. e-post, telefon, sociala medietjänster, kundmöten och andra situationer där kunden lämnar ut sin information.

Uppgifterna lämnas som huvudregel inte ut till andra parter. När det gäller en partner med vars hjälp tjänsten levereras kommer dock endast nödvändiga adressuppgifter att lämnas ut.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheterna om de gör en begäran som grundar sig på Finlands lag.

Faktureringsuppgifter kan komma att lämnas ut till betalningsförmedlare.

Principerna för registerskyddet

Särskild noggrannhet iakttas vid hanteringen av registret och datasystemen är sakenligt skyddade av lösenord och brandväggar. Endast på förhand utsedda personer har tillgång till databaserna.

Vi gör oss av med föråldrad och onödig information på lämpligt sätt. På grund av skyldigheter i bokföringslagen är det möjligt att informationen måste lagras en längre tid.

Rätt att granska, korrigera och radera kunduppgifter

Varje person i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som finns lagrade i registret och att begära rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller tillägg av ofullständiga uppgifter. En person har också rätt att begära borttagning av sina personuppgifter från vårt register.